ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1929
Title: Обґрунтування схеми та конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11
Authors: Масалабов, Василь Миколайович
Масалабов, Василий Николаевич
Masalabov, Vasyl
Keywords: трактор
машина
зчіпка
подовжувач
Issue Date: 2016
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці- альністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробниц- тва. Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2016. Дисертацію присвячено розробці нового двомашинного посівного агрегату з напівнавісною зчіпкою на основі трактора тягового класу 1,4. В науковій роботі об- ґрунтовано схему МТА та його конструктивно-технологічні параметри. На основі аналізу статичного та динамічного процесів повороту нового двомашинного агрега- ту вибрано довжину подовжувача напівнавісної зчіпки, обґрунтовано точки (коор- динати) приєднання причіпних сівалок до зчіпки, відстань останньої до осі задніх коліс трактора тощо. Шляхом теоретичних досліджень виведено новий показник режиму повороту, який дозволяє підвищити техніко-економічні показники роботи двомашинного посівного агрегату. На основі узагальнення отриманих результатів досліджень розроблено і в умо- вах виробничої експлуатації перевірено ефективність впровадження практичних ре- комендацій щодо вибору схеми та параметрів нового посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1929
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masalabov_aref.pdf392,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.